• Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 25.05.2018.

Zachowanie poufności danych jest dla „Nevadent” sp. z o.o. w Łodzi niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
   Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę „NEVADENT” sp. z o.o. zwaną dalej „NEVADENT” SP. Z O.O., która jest Administratorem Państwa danych osobowych.
„NEVADENT” sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 nr 52 
90 - 213 Łódź 
Gdzie Państwa dane są przechowywane?
   Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Kto ma dostęp do Państwa danych?
   Państwa dane są dostępne w firmie „NEVADENT” SP. Z O.O., a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym „NEVADENT” SP. Z O.O. świadczącym na rzecz „NEVADENT” SP. Z O.O. usługi wspierające jej działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne lub audytorskie. Państwa dane osobowe mogą być także w oparciu o Państwa odrębną i wyraźną zgodę przekazane innym podmiotom działającym pod marką „Nevadent” sp. z o.o. na terenie Polski, jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z ich usług. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami „NEVADENT” SP. Z O.O. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług. 
   W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
   W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
   Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).    
   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:
    a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i „NEVADENT” SP. Z O.O. lub 
    b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
    c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego „NEVADENT” SP. Z O.O.
Jak zbieramy Państwa dane osobowe?
   Państwa dane są zbierane:
    a) automatycznie - dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
    b) gdy Państwo kontaktujecie się z nami - gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
   Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.
Jakie macie Państwo prawa?
Prawo dostępu do danych:
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z „NEVADENT” SP. Z O.O.
Prawo do przenoszenia:
   Gdy „NEVADENT” SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych: 
   Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z „NEVADENT” SP. Z O.O.
Prawo do usunięcia danych:
   Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez „NEVADENT” SP. Z O.O., z wyjątkiem następujących sytuacji:
- macie Państwo niezakończone postępowanie z „NEVADENT” SP. Z O.O.,
- macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
- macie Państwo nieuregulowany dług wobec „NEVADENT” SP. Z O.O., niezależnie od metody płatności,
- Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
- dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
   Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu „NEVADENT” SP. Z O.O.: 
  Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. „NEVADENT” SP. Z O.O. zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia:
   Macie Państwo prawo zażądać, aby „NEVADENT” SP. Z O.O. ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
- jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu „NEVADENT” SP. Z O.O., wtedy „NEVADENT” SP. Z O.O. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
- jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy „NEVADENT” SP. Z O.O. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
- jeśli „NEVADENT” SP. Z O.O. nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?
   Wyznaczyliśmy pracowników, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres rodo@nevadent.pl
Czy musicie Państwo podać swoje dane?
   Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli otrzymywać Newslettera z portalu „NEVADENT” SP. Z O.O. lub korzystać z naszych usług bądź je zamawiać.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  Profilowanie danych osobowych przez „NEVADENT” SP. Z O.O. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Czas przetwarzania danych
   Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających „NEVADENT” SP. Z O.O. na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienie, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
   Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa wizyty i naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie.
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
   Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
   Jeśli uważasz, że „NEVADENT” SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.
Polityka prywatności obowiązująca do 24.05.2018 włącznie.

Zgodnie z wymogami ustawy "o ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 133, poz. 833/1997) wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w sklepie internetowym Nevadent.pl są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji.

Sklep Nevadent.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy klientem, a sklepem Nevadent.pl będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania klienta.

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na stronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. Klikając przycisk TAK potwierdzacie Państwo, że jesteście profesjonalistą z branży stomatologicznej i że macie Państwo świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.